مرکز خرید میسون مد

مرکز خرید میسون مد

مرکز خرید میسون مد

اشرافی‌ترین مرکز خرید درخیابان هوای­‌های است که درشماره ۱۳۱۲ آن واقع شده است. خیابان هوای‌­های نیمی از شهرت خود را مدیون این مرکز خرید است که مطرح‌ترین برندهای دنیا نظیر Gucci، Ferragamo ، Hugo Boss ،Bally ، Kenzo و… درآن وجود دارند.